Ufo'larla Cinlerin Bir İlgisi Var mı?

 

Ufo'larla Cinlerin Bir İlgisi Var mı?

Yeryüzünün en önemli varlıkları olan insanlar anlayamadıkları. tanımlayamadıkları şeylere tarih boyunca çok değişik isimler takmışlardır. Günümüzde bile bilimin açıklamakta güçlük çektiği, dahası tanımlayamadığı esrarengiz olaylann olduğu da bir gerçek. Bunlann başında her zaman tartışması yapılan ve insan dışında üçüncü tür canlı varlık olarak adlandırılan varlıklar konusu geliyor. Bu anlamda UFO'lann uzaylı varlıklara ait cisimler olduğundan tutun da, UFO'lann süper devletlere ait uydu araçları olduğuna kadar birbirinden ilginç, enteresan yorumlar yapılıyor. Bu yorumlarda o kadar ileri gidiliyor ki. arada bir insanların çıkıp "UFO gördük" diye niteledikleri şeylerin Cin oldukları iddia ediliyor. Binbir gece Masallan'nda sıklıkla yer alan Cin öykülerini pek çoğumuz hatırlarız. Küçüklüğümüzden beri. özellikle Anadolu'da anlatılan Cin hikayelerinin haddi var hesabı yok. Medeniyetleri neredeyse cadı ve periler üzerinde kurulmuş batıda da peri ve cadılar üzerine neredeyse bir külliyat oluşmuş bulunuyor, UFO'lara da bu çeşit hikayeler şeklinde bakabiliriz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !