Zehirli Ateş ne demekdir,cinler bu ateşdenmı yaratıldı.


Cinler Kurân-ı Kerime göre dumansız ateşten yaratılmış olan varlıklardır. islam inanana göre göze görünen ve maddi yapıya sahip olan insanlar balçıktan yaratılmıştır veya insanın yaratıldığı sırada dünyadaki ortam Dalak şeklindedir. Buna karşılık göze görünmeyen bir yapıya sahip olan cinler ise yaratıldıkları sırada dünyadaki ortamın kızgın alev ve dumanlar saçan bir ortam olduğu Kur'ân-ı Kerimin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Hicr suresi 27 ayette. "Cine gelince onu da (insandan cince) vücudun gözeneklerine nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık'. Rahman Suresi 15. Ayette ise, 'Cini de halis ateşten yarattık" denilmektedir. "Cin" ve 'Can' kelimelerinin anlattığı gözle görülmeyen varlıklar, Kuranda "ins' kelimesinin karşılığı olarak da kullanılmaktadır.

Bu anlamda 'ins" gözle görülen akıllı ve mükellef varlıkları, "Cin" ise gözle görülmeyen akıllı ve mükellef varlıkları temsil eden kelimeler olarak ele alınmaktadır. "İns" ve "Çin'in her ikisini birden ifade eden kelime ise "Sakaleyn" dir. Kur'ân ı Kerimde 30'dan fazla ayette cinden bahsedilmekte ve hatta müstakil 72. surenin adı da "Cin suresi' olmaktadır. Bu bakımdan mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı İslam inancına göre mümkün değildir. Cinlerin gözle görülmemeleri onların yok oldukları anlamına gelmez.

Birçok şeyi gözle göremeyiz ama varlıklarını kabul ederiz. Mesela, elektriği gözle görmeyiz, ama varlığını kabul ederiz. Her insanın bir ruhu vardır. Ama gözle görmeyiz. Çok ihtiyacımız olan oksijeni kullandığımız halde görmeyiz. O halde cinleri inkâr etmemiz de mümkün değildir. Bu apaçık yüce kitabımız Kur'ân'ı Kerimde Cin Süresiyle mevcuttur, ve Kuran ı Kerimin çeşitli surelerinde cinlerle ilgili ayet-i kerimeler vardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !